Karakter Fotografie, gevestigd aan Tromopsweg 4a, 7451 LL Holten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.karakterfotografie.nl
Tromopsweg 4a
7451 LL Holten
+31 6 24 77 45 72

J.M. Stegeman is de Functionaris Gegevensbescherming van Karakter Fotografie. Zij is te bereiken via info@karakterfotografie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Karakter Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • Bankrekeningnummer;
 • Foto’s (Alle online vertoonde foto’s worden alleen met toestemming geplaatst).

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Karakter Fotografie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Ras (ras is te herleiden uit het feit dat ik uw foto maak en bewaar);
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar (Alle online vertoonde foto’s worden alleen met toestemming van ouders of voogd geplaatst).

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Karakter Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Karakter Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Karakter Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens bewaren wij op dit moment onbeperkt, omdat u als klant altijd nog terug kan komen bij ons met vragen of een vervolg fotosessie. Wij moeten u dan kunnen bereiken.

Foto’s bewaren wij op dit moment onbeperkt, omdat wanneer u de foto’s kwijt raakt of voor na bestellingen, wij u de foto’s later nogmaals kunnen leveren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Karakter Fotografie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

We delen uw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

 • Opslag van (portretfoto’s) op externe servers / website.
 • Partijen die fotobestanden verwerken tot een product en deze versturen.
 • oypo.nl. Met deze online fotoplatform hebben wij een verwerkingsovereenkomst.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Karakter Fotografie gebruikt functionele en analytisch cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Karakter Fotografie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Functionele Cookies

Naam Geplaatst door Verloopt na Doel
PHPSESSID www.karakterfotografie.nl Tot einde browsersessie Deze sessie cookie wordt standaard door PHP gebruikt bij de communicatie tussen de webserver en de browser. Elke bezoeker krijgt van PHP een unieke en automatische ID.

Daarnaast plaatsen gebruikt Karakter Fotografie Google Analytics om informatie te verzamelen over hoe bezoekers de website gebruiken. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de website te analyseren en verbeteren. Door gebruik te maken van de website van Karakter Fotografie geeft je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals in ons privacy statement omschreven.

Karakter Fotografie maakt gebruik van Google Analytics op een privacy-vriendelijke manier, op basis van de informatie die de Autoriteit Persoonsgegeven verstrekt op haar website. Dit houdt in dat Karakter Fotografie de volgende stappen heeft ondernomen:

 • met Google is een bewerkersovereenkomst afgesloten;
 • jouw IP-adres wordt gemaskeerd;
 • het delen van gegevens (met derde) is uitgeschakeld binnen Google Analytics;
 • er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Analytische Cookies

Naam Geplaatst door Verloopt na Doel
_ga www.karakterfotografie.nl 2 jaar Voor het identificeren van unieke bezoekers
_gat_gtag_UA_136240668_1 www.karakterfotografie.nl 1 minuut Voor het beperken van het aantal internetverzoeken
_gid www.karakterfotografie.nl 1 dag Voor het identificeren van unieke bezoekers

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Karakter Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@karakterfotografie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Karakter Fotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Karakter Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@karakterfotografie.nl